CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 www.vbuygroup.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà vbuygroup.vn thu thập bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email và một số thông tin liên quan đến nghĩa vụ đối với việp thực thi đúng quy định của pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo việc kinh doanh mua bán trên www.vbuygroup.vn đúng với sự cho phếp của luật doanh nghiệp và cấc quay định hiện hành của Việt Nam.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được vbuygroup.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, vbuygroup.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về  Vbuygroup@gmail.com 

Hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline của hệ thống  0987763122.

 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

- CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NGUYÊN ANH

- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NGUYÊN ANH.

Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NGUYÊN ANH

Địa chỉ: 231/82 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3980 5600 ; 0987763122

Website: vbuygroup.vn.

Email: Vbuygroup@gmail.com