Bàn ủi hơi nước Philips GC2670

1,050,000
1,250,000

Bàn là hơi ELECTROLUX ESI5123

654,000
704,000

Bàn là hơi nước Kangaroo KG755

925,000
965,000

Bàn ủi hơi nước PHILIPS GC558

4,063,000
4,650,000