MÁY LẠNH PANASONIC XPU09WKH

10,235,000
10,235,000

MÁY LẠNH PANASONIC XPU18WKH

18,260,000
18,260,000

Máy lạnh invertor TOSHIBA H13C3 1.5HP

10,810,000
11,810,000

MÁY LẠNH MEDIA 1.0hp 10CRDN8

6,479,000
6,479,000

Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKQ50SAVMV

21,800,000
22,575,000

MÁY LẠNH PANASONIC XPU12WKH

12,656,000
12,317,000

Máy lạnh LG 2HP INVERTO V18ENF

12,500,000
15,500,000

Máy lạnh Daikin 1.5HP VN FTKA35UAVMV - VN

12,084,000
13,550,000