Máy hút bụi TOSHIBA VC-GC33CPV(MR)

3,560,000
3,560,000

Máy hút bụi PHILIPS FC8087

1,660,000
2,000,000

Máy hút bụi ELECTROLUX ZAP9910

1,630,000
2,250,000

Máy hút bụi TOSHIBA VC-GC31CPV(W)

2,570,000
3,250,000

Máy hút bụi TOSHIBA VC-GC33CPV(MR)

3,595,000
3,750,000

Máy hút bụi ELECTROLUX ZVE4110FL

2,455,000
2,950,000

Máy hút bụi HITACHI CV-SF18 (24CV-BL)

2,100,000
1,980,000

Máy hút bụi TOSHIBA VC-GC32CPV(MB)

2,950,000
3,450,000