Kềm đo AC kỹ thuật số DCM6002

0 0 354
715,789
915,789
3 Năm trước

Mô tả

Kềm đo AC kỹ thuật số DCM6002

6000 số đếm, Lưu giữ số liệu, Dòng điện
AC:10mA~400A/±(2.5% +5) 400A~600A±(3%+5)
Điện áp AC : 1.0~600V±(0.8% +5)
Điện áp DC ::0~600V±(0.5% +3)
Điện trở: 0~6kΩ±(0.8% +3)- 20/T

Đánh giá của bạn:

Bạn đã viết đánh giá trước đó!

Bạn không thể đánh giá sản phẩm của chính mình!