Máy phát điện dùng xăng Mã GE8002

2,220,000
2,315,000