Máy lạnh invertor TOSHIBA H13C3 1.5HP

10,810,000
11,810,000