Máy lạnh invertor TOSHIBA H13C3 1.5HP

0 0 585
10,810,000
11,810,000
3 Năm trước

Mô tả

Thông số kỹ thuật chi tiết Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C3

Đánh giá của bạn:

Bạn đã viết đánh giá trước đó!

Bạn không thể đánh giá sản phẩm của chính mình!