Nồi cơm điện Hitachi RZ-D10VFY DRE

2,189,000
2,189,000