ĐIỀU KHOẢN HỢP TÁC CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH

ĐIỀU KHOẢN HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VBUY

(http://www.vbuygroup.vn)

DÀNH CHO ĐỐI TÁC LÀ CÔNG TÁC VIÊN KINH DOANH  HỢP TÁC VBUYGROUP.

 ("Điều khoản") này đưa ra những quy định về việc sử dụng dịch vụ và hợp tác giữa THƯƠNG MẠI VBUY ("Bên A") và các Đối tác tham gia mạng lưới ("Bên B") theo như định nghĩa ở Điều 1 liên quan đến Mạng lưới liên kết vbuygroup.vn được cung cấp bởi Bên A. Bên B mặc nhiên đồng ý với nội dung của Điều khoản này và các chỉnh sửa sửa bổ sung nếu có. Hai bên cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc và thực hiện trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau.

Điều 1: Nội dung

- Bên B tham gia hệ thống tiếp thị liên kết cộng tác viên (http:www.vbuygroup.vn) với vai trò là cộng tác viên (Affiliate).

- Người dùng (User)sẽ đăng ký công tác viên kinh doanh( định danh là CTVKD) thông qua đăng ký tài khoản trên trang vbuygroup.vn sau đó sẽ nâng cấp đăng ký thành CTVKD.

- Công tác viên kinh doanh (CTVKD) sẽ được hệ thống xem xét hồ sơ và khi hợp lệ, CTVKD sẽ nhận được một đường link riêng của mình để phát triển kinh doanh.

- Cộng tác viên sẽ đăng tải quảng bá hình ảnh và giới thiệu sản phẩm cho các chương trình, thông qua các kênh trực tuyến để nhận phí dịch vụ.

- Công tác viên sẽ được toàn quyền sử dụng hình ảnh hàng hóa đang có bán trên trang vbuygroup.vn và các file(admin sẽ gửi riêng khi đã đăng ký thành công) hàng có sẵn trong kho hàng của vbuygroup.vn để tạo group kinh doanh riêng cho mình với giá bán đã được vbuygroup.vn niêm yết trên trang chủ.

- CTVKD sẽ được hệ thống tạo một trang sản phẩm riêng cho mình với những mặt hàng kinh doanh có thế mạnh với sở thích và nghiệp vụ của mình, thông qua trang riêng CTVKD sẽ tự tạo riêng cho mình một kênh kinh doanh online đa phương tiện với hàng hóa thuộc cở hửu của hệ thống vbuygroup.vn.

- CTVKD sẽ không phải đảm nhận đảm nhận và chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các khâu giao hàng, bảo hành, bảo trì, tất cả các khâu trên đều do Thương mại vbuy (vbuygroup.vn) đảm nhiệm.

- CTVKD sẽ được hưởng một mức hoa hồng từ 2% đến 15% tuy theo mặt hàng khi đơn hàng được giao dịch thành công.

- CTVKD sẽ tự quản lý và theo dõi được khách hàng riêng, thu nhập riêng của mình bằng tài khoản đã đăng ký. cập nhật thu nhập của mình 24/24 bằng tài khoảng của mình.

- CTVKD được đảm bảo bảo mật thông tin và được bảo lưu lượng khách hàng do mình phát triển cho đén khi không còn là thành viên của hệ thống.

Điều 2: Thời hạn

- Thỏa thuận có hiệu lực tính từ thời điểm Bên B hoàn tất việc đăng ký tàu khoản trên hệ thống VBUYGROUP.VN của Bên A cho tới khi một trong hai bên yêu cầu chấm dứt việc hợp tác.

Điều 3: Chi phí và phương thức thanh toán

- Phí dịch vụ bên B được nhận dựa trên mức hoa hồng đạt được và kết quả phát sinh đạt yêu cầu theo từng sự kiện.

 - Đối với các khoản thanh toán (hoa hồng bán hàng) lớn hơn 1.000.000VND/tháng,  sẽ giữ lại 10% thuế thu nhập cá nhân và đại diện cho Bên B nộp khoản thuế này cho cơ quan thuế.

- Bên A chỉ thực hiện thanh toán cho Bên B đối với các khoản phí dịch vụ từ 200.000VND trở lên.

 - Bên A thực hiện việc thanh toán phí dịch vụ cho Bên B lấy chuẩn là kết quả được xác nhận trên hệ thống VBUYGROUP.VN hai lần trong một tháng với lịch trình cụ thể như sau:

· Lần 1: Bên B đăng ký rút tiền trên hệ thống thông qua tài khoản đăng ký hoặc gửi yêu cầu trực tiếp về email : vbuygroup@gmail.com từ ngày 10 đến ngày 12 hàng tháng. Bên A thực hiện việc kiểm tra và thanh toán cho Bên B thông qua tài khoản ngân hàng mà CTVKD đã đăng ký trên hệ thống từ ngày 13 đến ngày 15.

· Lần 2: Bên B đăng ký rút tiền trên hệ thống thông qua tài khoản đăng ký hoặc gửi yêu cầu trực tiếp về email : vbuygroup@gmail.com từ ngày 24 đến ngày 26 hàng tháng. Bên A thực hiện việc kiểm tra và thanh toán cho Bên B thông qua tài khoản ngân hàng mà CTVKD đã đăng ký trên hệ thống từ ngày 28 đến ngày 30.

· Trong trường hợp lịch trình thanh toán có sự thay đổi Bên A sẽ có thông báo cụ thể cho Bên B qua email trước thời điểm đăng ký rút tiền ít nhất 3 ngày. Trường hợp ngày thanh toán rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

 - Bên A thực hiện thanh toán cho Bên B theo phương thức chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của Bên B được đăng ký trên hệ thống.

 Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 - Bên A có quyền tạm ngưng thực hiện thỏa thuận này với Bên B khi phát hiện Bên B có những hành vi vi phạm đến thương hiệu, uy tín, bảo mật thông tin và quyền lợi của Bên A hoặc công việc không đạt yêu cầu như thỏa thuận.- Trường hợp có những bằng chứng xác thực chứng minh Bên B đã vi phạm thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận này theo hình thức thông báo bằng văn bản và không phải bồi thường cho Bên B.

 - Bên A có trách nhiệm tạo đủ điều kiện để Bên B làm việc và thực hiện đầy đủ nội dung công việc được nêu trong điều 1 của thỏa thuận này.

 - Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B chi phí hợp lệ được hệ thống ghi nhận đến thời điểm thanh toán. theo Điều 3.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Bên B có quyền tạm ngưng thực hiện thỏa thuận này với Bên A khi Bên A không thực hiện đúng điều các điều khoản đã thỏa thuận.

 - Bên B có trách nhiệm hoàn thành công việc theo nội dung của thỏa thuận này với mức độ cao nhất.

 - Bên B có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ uy tín thương hiệu, bảo mật toàn bộ thông tin mà Bên A cung cấp cho Bên B để tác nghiệp và quyền lợi của Bên A trong tất cả mọi giao dịch với các đối tác, với các cơ quan hữu quan. Trong trường hợp vi phạm, Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường thiệt hại cho Bên A với mức độ do Bên A quy định.

 - Bên B không được phép tiết lộ/cung cấp thông tin liên quan tới thỏa thuận cho bên thứ 3 mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A. Bên B cũng không được phép sử dụng thông tin, mẫu thiết kế thuộc quyền sở hữu của Bên A để giao dịch thương mại cá nhân. Mọi vi phạm, nếu có, được xem như vi phạm ‘tiết lộ thông tin sở hữu doanh nghiệp’ và Bên B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A với mức độ do Bên A quy định.

 Điều 6: Điều khoản chung

- Hai bên cam kết cùng thực hiện đúng và đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong thỏa thuận này.

- Nếu có mâu thuẫn hoặc tranh chấp liên quan đến thỏa thuận này thì hai bên sẽ cùng nhau thảo luận và giải quyết trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Khi hai bên không thể tự thỏa thuận được trong vòng ba mươi ngày thì hai bên sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Kinh tế tại nơi bị đơn cư trú để giải quyết theo pháp luật hiện hành của Chính phủ Việt Nam.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN BUYGROUP.VN

            CÔNG TY CPKT NGUYÊN ANH.

                          Giám đốc.

 

 

                   NGUYỄN VĂN TUẤN